Aansprakelijkheid

Deze Overeenkomst maakt, evenals de Algemene Voorwaarden, integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst in zake diensten tussen Quest Sales & Marketing B.V., gevestigd in Alphen aan den Rijn (hierna: “Quest”) en haar wederpartij. In het kader van deze Verwerkersovereenkomst wordt Quest aangemerkt als “Verwerker” en de wederpartij (klant) als “Verwerkingsverantwoordelijke”.

Quest is niet aansprakelijk voor aangeleverde content, Foto’s, Video’s en of licentie’s die bij andere partijen rusten.

De content aangeleverd door Verwerkingsverantwoordelijke worden door Quest als betrouwbaar gezien en enkel gehost of verwerkt als aangeleverde content door onze Verwerkingsverantwoordelijke en is niet aansprakelijk te stellen voor intellectueel eigendom, portretrecht of overige data.

Dit omdat Quest enkel de service, Hosting dan wel website, webshop vulling regelt voor de Verwerkingsverantwoordelijke.

De door aangeleverde content door Verwerkingsverantwoordelijke om te verwerkt worden in een nieuwe website word gezien als betrouwbaar en gaat er vanuit dat de aangeleverde content vrij is van welke licentie, intellectueel eigendom of portretrechten.

Wanneer er toch inbreuk word gemaakt op rechten zal Quest deze inbreuk rechtstreeks neerleggen bij de Verwerkingsverantwoordelijke, en is Quest niet rechtstreeks aansprakelijk te stellen.

Doormiddel van deze bovenstaande publicatie verwerpt Quest zich van welke claim dan ook.

Komt het toch voor dat er inbreuk word gemaakt, vragen wij u direct contact op te nemen met de betrokken website eigenaar, en Quest op de hoogte te stellen van de inbreuk.

Quest is niet verantwoordelijk voor gelijktijdig gebruik van de door Verwerkingsverantwoordelijke waardoor de accounts geblokkeerd worden. Alle claims uit hoofde van gelijktijdig gebruik worden bij voorbaat uitgesloten.

Uiteraard kunnen er fouten gemaakt worden, bewust dan wel onbewust. Wij vragen u zich dan coulant en professioneel op te stellen en ons direct op de hoogte te stellen van de inbreuk op 06-50218580 of op info@questmarketing.nl.

Quest Sales Marketing Automations